Uvolňování nebo zhutňování? Toto vše zvládnou vibrační motory

vibracni motory

Vibromotory jsou specifickým typem motorů, které si své uplatnění nacházejí v celé řadě různých průmyslových odvětví. Neobejdou se bez nich různé činnosti, které se odehrávají v průmyslových provozech. Užitečné jsou při třídění, dopravě ale i čištění. Možnosti využití vibračních motorů jsou opravdu velmi široké, my se však tentokrát zaměříme na jejich využití při uvolňování a zhutňování.

Vibrační motory fungují na jednoduchém principu nevyváženosti, kdy dochází k rozkmitání určitého tělesa. S vibračními motory se můžete setkat v různých předmětech pro každodenní použití, ze všech jmenujme především mobilní telefony nebo elektrické zubní kartáčky. Vibrační motory pro průmyslové použití jsou však zcela odlišné. Využívají se v chemickém průmyslu, strojírenství, hutnictví či ve stavebnictví a při balení.

Tak jako existuje množství oblastí využití vibračních elektromotorů, tak existují i ​​jejich různé varianty. Jak fungují vibrační motory na uvolňování a zhutňování?

motor vibračni
Vibrační motor

Uvolňování vibračním motorem

Důležitou oblastí využití vibračních motorů je tzv. uvolňování. Jde o proces, kdy se částečky sypkého materiálu uvolňují ze spojení. Uvolňování pomocí vibračních motorů se v rámci průmyslu používá všude tam, kde je třeba zajistit tok určitého materiálu. Pro tento účel je možné využít různé vibrační motory, například i s excentrickými závažími, resp. menší vibrační motory, které je možné zabudovat přímo do zařízení.

Zhutňování vibračním motorem

Další důležitou oblastí využití vibračních elektromotorů je zhutňování materiálů, které se využívá skoro ve všech odvětvích průmyslu. Zařízení, jehož funkci zajišťuje právě vibrační motor se postará o snížení tření mezi jednotlivými částečkami, čímž docházka k jejich přeskupování. Následně se působením tlaku a kmitavým pohybem docílí větší hustota materiálu a odvzdušnění.

vibracni motor

Pokud hledáte vibrační motor, neváhejte se obrátit na náš odborný tým a vašim požadavky pro vás vybereme to nejlepší řešení.


Zdroj: elektromotory-vybo.cz

You Might Also Like