Likvidácia azbestu a eternitu na kľúč

rekonstrukcia domu

Neraz sa stáva, že pri rôznych stavebných alebo iných činnostiach narazíte na nebezpečné látky, ako je azbest alebo eternit. V takýchto prípadoch je vždy dôležité rýchlo konať a zavolať špecializované spoločnosti, aby tieto materiály čo najskôr odstránili predpísaným spôsobom. Naša spoločnosť realizuje likvidácie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky. Pre záujemcov zabezpečujeme všetky legislatívne opatrenia, vyhotovíme zákonom požadovanú dokumentáciu, vykonáme fyzickú demontáž nebezpečných materiálov, nebezpečný odpad odvezieme a uložíme na skládku.

Všetky služby pod jednou strechou

Využívanie služieb viacerých spoločností je časovo aj finančne náročné, pričom máte vždy menší prehľad o tom, ktorá má akú činnosť na starosti. U nás preto nájdete kompletný balík služieb na kľúč, v rámci ktorého likvidujeme nebezpečné materiály obsahujúce azbest a eternit, ako aj celé komplexy s výskytom azbestu. Kontaminovaný odpad bezpečne naložíme a odvezieme na skládku. Všetky činnosti vykonávame v interiéri aj v exteriéri, pričom na tieto aktivity a narábanie s nebezpečným odpadom a materiálmi máme špeciálne oprávnenie. Súčasťou balíka služieb je aj zákonom požadovaná dokumentácia, ktorú pripravujú naši pracovníci.

Likvidácia azbestu a eternitu montescompany.sk

Mohlo by vás zaujímať: Krtkovanie Bratislava a okolie – pomôžu vám skúsení profesionáli


Čo ešte budete potrebovať?

Úspešná likvidácia azbestu a eternitu obnáša aj ďalšie úkony. Po vykonaní služieb vám ešte doručíme kópiu rozhodnutia príslušného Regionálneho úrade verejného zdravotníctva, kópiu rozhodnutia z príslušného úradu pre životné prostredie, sprievodný list nebezpečných odpadov a odovzdávací protokol. Všetky vymenované doklady vám slúžia aj ako potvrdenie pri kolaudácii vašej stavby. Pri likvidácii nebezpečných materiálov zároveň vždy používame profesionálne náradia a certifikované stabilizačné prípravky, ako aj inovatívne technológie zabraňujúce šíreniu nebezpečných azbestových vlákien.

Ak pri stavebných alebo iných prácach narazíte na azbest, okamžite by ste mali ukončiť všetky realizované pracovné činnosti a ohlásiť nález zodpovednej osobe. Spolu s tým je potrebné zabrániť osobám vstupovať na kontaminované miesta. Podobne je potrebné postupovať aj v prípade, že máte podozrenie na výskyt azbestu alebo iných nebezpečných látok.


Zdroj: montescompany.sk

You Might Also Like