Predchádzajte havarijným stavom na vašich zariadeniach

velke potrubia

Všetko, čo používame, sa časom opotrebováva a ak chceme, aby nám používané zariadenia dobre, dlho a spoľahlivo fungoval, je potrebné sa o ne riadne starať. Aj napriek pravidelným kontrolám však v praxi bežne nastávajú rôzne situácie, ktoré si vyžadujú okamžitý technický zásah, aplikáciu špecifického know-how alebo technológií. Niektoré poruchy zvládneme bez problémov opraviť vo vlastnej réžii, pri iných je lepšie zveriť ich do rúk skúsených profesionálov. Medzi takéto aktivity bezpochyby patrí oprava kanalizácie či servis výmenníkov tepla (servis výměníků tepla). 

Komplexné služby pod jednou strechou

Spoločnosť V.K.K. Stav zriadila nepretržitú 24-hodinovú pohotovostnú linku, na ktorú môžete volať v prípade havarijného stavu v oblasti kanalizácií a vody. V aktuálnom portfóliu spoločnosti nájdete havarijnú službu pre čistenie odpadov a potrubí (krtkovanie), tlakové čistenie odpadov a kanalizácií tlačnou alebo robotickou kamerou, komplexnú opravu kanalizácií alebo výmenu vodovodných a kanalizačných sietí a mnohé ďalšie. Pre viac informácií o poskytovaných službách môžete kliknúť na webové sídlo firmy: https://vkkanal.sk/oprava-kanalizacie/

vonkajsia kontrola

Mohlo by vás zaujímať: Aký je rozdiel medzi Range Roverom a Land Roverom?


Práca, ktorá patrí do rúk fachmanov

Podobne, ako oprava kanalizácií, ani servis výmenníkov tepla štandardne nepatrí do kategórie technických prác  z priečinku „urob si sám“. Kvalitný servis týchto zariadení ponúka záujemcom spoločnosť HXH s.r.o., v rámci ktorého nájdete služby čistenie dosiek na výmenníkoch, odstránenie inkrustácie z teplosmenných plôch, výmeny poškodených tesnení na doskách a tesnení vstupov (manžiet) do výmenníkov, ako aj ďalšie údržbové činnosti. 

pracovnik

Pravidelnou starostlivosťou a profesionálnym servisom dokážeme efektívne predchádzať mnohým havarijným stavom na používaných zariadeniach. Aj napriek zodpovednému prístupu však v praxi niekedy nie sme schopní zabrániť niektorým haváriám. Preto máme k dispozícii fachmanov, ktorí nám pomôžu s obnovením používaných zariadení do pôvodného stavu.


Zdroj obrázkov: elements.envato.com

You Might Also Like