Tipy na zvládnutie požiadaviek na energetickú účinnosť v priemyselnej výrobe

elektraren

Priemysel je už dlho terčom výziev na zníženie spotreby energie a tieto výzvy sú čoraz hlasnejšie. V súčasnosti sa pripravujú reálne legislatívne zmeny, ktorých cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť, preto je dôležité, aby bol priemysel pripravený vopred. Technická modernizácia je pre dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutná. Tu je niekoľko tipov, ako to urobiť.

Zavedenie energeticky úsporných opatrení môže byť náročná úloha. Je však dôležité uvedomiť si, že prínosy takéhoto postupu môžu byť značné. Zníženie spotreby energie môže ušetriť peniaze podnikom aj spotrebiteľom. Hoci prechod na energeticky účinnejšie postupy môže byť spojený s určitými problémami, prínosy sa oplatia.

Jedným zo spôsobov, ako začať zavádzať energeticky úsporné opatrenia, je hľadať spôsoby, ako znížiť energetické požiadavky. Existuje mnoho noriem, ktoré v tomto smere uprednostňujú efektívnejšie činnosti, napríklad ISO 14001 pre environmentálny manažment alebo EN 16001 pre energetický manažment. Môže však byť ťažké zistiť, kde začať a ako začať.

priemysel
Priemyselná výroba

Analýza energetických tokov

Základom pre akékoľvek úsilie o zníženie energetickej náročnosti prevádzky je dôkladná analýza energetických tokov v podniku. Nestačí poznať aktuálnu spotrebu, analýza musí sledovať aj historické ukazovatele a spracovať energetickú náročnosť jednotlivých zariadení a väčších technologických celkov.

Na tento účel by sa mali používať profesionálne monitorovacie zariadenia; mnohé analýzy sa už dajú spracovať automaticky. Popri podrobných analýzach by sa však mali prijať aj organizačné opatrenia, ktoré sa v mnohých prípadoch dajú realizovať takmer okamžite a prinášajú úspory energie v jednotkách percent. Najčastejšie ide o prísne dodržiavanie pravidiel pre efektívnejšiu prevádzku a obsluhu strojov.

Pri výbere správnych elektrických prevodoviek pre vaše zariadenie nie je potrebné robiť kompromisy. Elektroprevodovky VYBO Electric je možné prispôsobiť podľa viacerých parametrov tak, aby vyhovovali konkrétnej aplikácii a zabezpečili čo najefektívnejšiu prevádzku vášho poháňaného zariadenia. So spoločnosťou VYBO si môžete byť istí, že získate to najlepšie možné riešenie pre svoje potreby.

You Might Also Like